“Schitterend Geslepen”

is een regionaal erfgoedproject rond het diamantverleden van de Antwerpse Kempen. Het project wil het diamantair erfgoed van de Kempen in kaart brengen, bewaren en ontsluiten voor een breed publiek. Hierbij wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de mondelinge verhalen over ‘het steentje’. Op die manier wil “Schitterend Geslepen” het streekgeheugen rond de diamantbewerking vastleggen en bewaren voor het nageslacht.